Wegenpracht

afstudeerproject / 2019

De berm is een uniek stukje functionele en ondergewaardeerde natuur. We zijn dit natuurgebied eigenlijk vergeten, terwijl Nederland voor 3% uit berm bestaat. Dat is zonde, zeker omdat is gebleken dat we op zoek zijn naar zintuiglijke prikkels.

‘Wegenpracht’ is een concept voor Rijkswaterstaat en bestaat uit een inspiratieboek, radiozender, wegenkaart en campagne. De 20.000 hectare aan rijksbermen vormen een groot deel van ons Hollands landschap, maar ze zijn onopvallend. De weggebruiker mist natuurbeleving. Bovendien is gebleken dat kleurrijke bermen de focus op de weg verscherpen, een grote boom als herkenningspunt kan dienen en een pitstop onderweg in de natuur ons goed doet.

Door de berm neer te zetten als de zintuiglijke interactieve verbinding tussen de natuur op de weg, de weggebruiker en Rijkswaterstaat, wil ik de berm in ere herstellen.

All rights reserved © Shannon van Oosten | 2019